DIỆT NẤM ĐỒNG TIỀN

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Nấm là nguyên nhân gây bệnh phân trắng, lỏng ruột, ốp thân còi cọc
  • Nấm làm biến động môi trường nước, trở màu nước liên tục
  • Nấm làm khí độc lên cao gây thiếu oxy ngạt tôm