VI BÀO TỬ TRÙNG EHP

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Vi bào tử trùng là dạng bào tử gây bệnh phân trắng trên tôm. Thế giới vẫn chưa có thuốc diệt được bào tử an toàn. Chúng ta dùng cách nhẹ nhàn đưa chúng ra khỏi gan ruột tôm mà không tái ký sinh lại được mà tôm vẫn ăn mạnh lớn tốt.