TRỊ PHÂN TRẮNG 72h

Hiển thị tất cả 12 kết quả

  • Phân trắng nếu để quá 4 ngày sẽ bị ốp thân, trả đầu con
  • Cần xác định rõ nguyên nhân dẫn đến phân trắng để đưa ra phát đồ điều trị cho chính xác nhanh nhất.
  • Không nên dùng kháng sinh khi gặp phân trắng. Vì sẽ ảnh hưởng tốc độ lớn của tôm nuôi.