BIO PRO : NẤM MEN NONG TO ĐƯỜNG RUỘT

BIO PRO: thức ăn bổ sung, nong to đường ruột.

– Nong to đường ruột, làm dầy thành ruột tôm

– Giúp tôm hấp thụ tốt thức ăn, tôm ăn mạnh ruột to hơn

– Ngăn ngừa tình trạng dưỡng ruột mờ, phân lỏng, phân đứt khúc, phân nhầy, phân trắng cho tôm.

– Giúp tôm tiêu hoá tốt thức ăn, tăng trưởng tốt

– Cải thiện tức thởi tình trạng ăn yếu, ruột mờ, ruột đứt đoạn, phân xấu.