LIV SUP GOLD NGỪA TPD: CHẶN ĐỨNG SƯNG GAN, TEO GAN, VÀNG GAN TRÊN TÔM

Nguyên nhân gây bệnh gan tụy trên tôm

Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus là 1 trong những tác nhân khiến tôm thẻ chân trắng bị bệnh gan. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus nó có khả năng xâm nhập cơ thể tôm qua đường tiêu hóa, tồn tại và phát triển mạnh trong gan và đường ruột của tôm, sinh ra độc tố phá huỷ tế bào gan tụy và đường ruột tôm. 

Mặt khác, bệnh gan trên tôm thẻ chân trắng còn xuất hiện ở những ao nuôi môi trường ấu, thiếu oxy, sử dụng thuốc trừ sâu diệt giáp xác, ao không có khả năng gây tảo, thời tiết biến động mạnh.