BLACK ALGAE (TẢO ĐEN) CHIẾT XUẤT TỪ TẢO NÂU NAUY

Công dụng :
-Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm giống và tôm thịt giai đoạn đầu.
-Rất cần thiết cho tôm nhỏ để quá trình trao đổi chất và phát triển hoàn thiện hơn.
-Khắc phục hiệu quả tình trạng cong thân trên tôm giai đoạn nhỏ.