C𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 Đ𝒖̛́𝒄 đã tới dự hội nghị do Chi Cục Thủy Sản tổ chức

20/01/2024
Sáng ngày 19/1/2024, Bà 𝑩𝒖̀𝒊 𝑯𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑯𝒐𝒂-𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 Đ𝒖̛́𝒄 đã tới dự hội nghị “ 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑞𝑢𝑦 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑎̉𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2024″ do Chi cục Thủy sản TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu, là đại diện các cơ sở sản xuất, các tổ chức chứng nhận, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản cho biết 'KHOA HỌC VIỆT ĐỨC NUԔI TỘM BẰNG VI SINH- THẢO DƯỢC 一'
Chi cục phổ biến các văn bản pháp luật như:
1.​Luật Thủy sản năm 2017;
2.Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
3.Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS;
4.Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ NN và PTNT sửa đổi bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
5.Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT Cập nhập, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thuỷ sản.
6.Công văn số 385/TS-GTATS ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Cục Thủy sản về cung cấp thông tin sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường và báo cáo hoạt
động sản sản xuất, nhập khẩu.
7.Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
8.Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
9.Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 của Bộ NN và PTNT ban hành
QCKT Quốc gia về thức ăn thủy sản;
10.Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 của Bộ NN và PTNT ban hành QCKT Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;
11.Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2020 của Bộ NN và PTNT ban hành QCKT Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường NTTS;
12.Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ NN và PTNT ban hành QCKT Quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.
13.Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2020 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ NN và PTNT ban hành QCKT Quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.
14.Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về
nhãn hàng hóa;
15.Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
16.Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa hoc và Công nghệ quy định chi tiết môt số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.
Có thể là hình ảnh về 5 người, cái bục và văn bản
Cũng tại hội nghị này Chi cục đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất nội dung kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Qua đó, giải đáp những vướng mắc cho các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường.
—————————————————-
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VIỆT ĐỨC
Điện thoại: 1900989852
Chúc bà con được mùa trúng giá

Công ty TNHH Khoa Học Việt Đức

là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thuốc thủy sản tại Việt Nam. Với triết lý kinh doanh “Niềm Tin và Chất Lượng”, Công ty TNHH Khoa Học Việt Đức tự hào mang đến cho bà con nuôi trồng thủy sản những sản phẩm chất lượng cao, được nghiên cứu và sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đội ngũ kỹ sư nuôi trồng thủy sản có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, hết mình với công việc. Các sản phẩm và quy trình dành cho nuôi tôm nói riêng cũng như cho ngành thủy sản nói chung của Việt Đức luôn luôn vì mục tiêu ” BỀN VỮNG, GIẢM RỦI RO, CHI PHÍ THẤP “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *