ANTI Fe/Al VI SINH KHỬ PHÈN AO TÔM

  • Hạ phèn, tăng độ kiềm trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi, kích thích động vật phù du phát triển, giúp tôm phát triển tốt.
Danh mục: