ECO AQUA – VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO HIỆU QUẢ

Nhằm đem lại giải pháp xử lý chất hữu cơ dư thừa tích tụ đáy ao,làm sạch nguồn nước, môi trường ao nuôi ECO AQUA sử dụng các chủng vi sinh vật có lợi với khả năng sản sinh các enzyme hoạt lực cao, phân giải triệt để các chất thải từ tôm cá, thức ăn thừa cũng như mùn bã xác tảo.