KILL ALL – VĐ : Bột cắt tảo, diệt rong

Công dụng:

  • Diệt trừ các loại tảo độc, tảo lam
  • Ngăn ngừa sự phát triển tảo có hại
  • Hạn chế tảo phát triển, cắt tảo, ổn định môi trường nước.