VIKON SUPER : Diệt khuẩn đầu vào

Công dụng:

– Xử lý nước trước khi thả tôm giống

– Xử lý nước trong quá trình nuôi khí khuẩn Vibrio gây bệnh gan và phân trắng trong nước tăng cao