ENZYME – VĐ: Enzyme nước

Công dụng

– Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

– Enzyme làm sạch nước, loại bỏ nhớt bạt đáy

-Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm

– Cắt tảo xanh, tảo sợi, tảo lam, tảo độc…

– Hỗ trợ khử khí NO2 trong nước.