BZT-VĐ 02(SUPER): KHỐNG CHẾ TẢO LAM, TẢO ĐỎ, TẢO MẮT, TẢO GIÁP

BZT-VĐ 02(SUPER): KHỐNG CHẾ TẢO LAM, TẢO ĐỎ, TẢO MẮT, TẢO GIÁP

Công dụng:

  • Ổn định mật độ tảo, khống chế tảo độc(tảo lam , tảo đỏ, tảo mắt…)
  • Chống và làm sạch nhớt bạt đáy.
  • Làm sạch nguồn nước và cho màu nước đẹp.
  • Xử lý chất cặn lơ lửng, làm giảm lợn cợn trong nước.