SUPER – EM: Vi sinh EM xử lý nước ao Tôm

Công dụng:

– Vi sinh EM xử lý nước ao tôm

– Phân huỷ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và mùn bã hữu cơ ở đáy và nước ao

– Giảm hàm lượng các khí độc NH3, H2S trong ao nuôi.

– Cải thiện chất lượng nước ao nuôi kể cả nơi thiếu oxy