AQUA ZYME(227g) : Vi sinh tạo màu trà, sạch nhớt bạt đáy

Công dụng:

  • Gây màu nước ao nuôi
  • Sạch nhớt bạt đáy
  • Ổn định mật độ tảo, khống chế tảo độc
  • Phân hủy các chất hữu cơ, làm sạch ao nuôi.