KAI SUN – VĐ : Sản phẩm khử phèn

Công dụng:

  • Hạ phèn, tăng độ kiềm trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi, kích thích động vật phù du phát triển, giúp tôm, cá phát triển tốt.