E-ZYME 01 Xử lý môi trường , hỗ trợ gan ruột hiệu quả

E-ZYME 01 vừa có thể xử lý môi trường, vừa có thể cho ăn hỗ trợ gan ruột tôm
-Xử lý môi trường :
+ Làm trong nước, tăng oxy hòa tan,
+ Xử lý nhớt bạt nhanh chóng.
+ Cắt tảo độc trong nước, ổn định mật độ tảo phù hợp trong ao tôm nuôi
+ Tạo môi trường nước trong lành giúp tôm nuôi khỏe mạnh.

-Trộn vào thức ăn:
+Tăng tốc độ phản ứng hóa học trong cơ thể, nâng cao hiệu quả hấp thụ thức ăn
+Giúp cơ thể phá vỡ các phân tử phức tạp thành các phân tử đơn giản hơn như glucose, để sử dụng làm năng lượng.
+Hỗ trợ gan tụy tôm phân hủy các chất độc trong cơ thể
+Đào thải kháng sinh tồn lưu trước thu hoạch bằng cách trộn E-ZYME 01 cùng với thảo dược gan MEGA LIV trong vòng 5-7 ngày rồi mang đi kiểm mẫu