CHITO-VĐ HỖ TRỢ HẤP THU KHOÁNG CHẤT

Công dụng : 

-Tăng chỉ số hấp thu khoáng chất cho tôm nuôi

-Tăng cường khả năng miễn dịch của tôm nuôi, tăng khả năng tăng trưởng.

-Cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn,

-Tăng tỉ lệ sống

-Kích thích khả năng tự bảo vệ sinh học của tôm, làm cứng vỏ tôm.

-Hạn chế hiện tượng lột không cứng vỏ trên tôm.