BZT – VĐ (227g): Sạch nhớt bạt đáy, cắt dứt tảo lam, tảo đỏ.

Nguyên nhân

Tảo lam được cấu tạo từ 2 thành phần từ hợp chất N và P. Hai hợp chất này có trong thức ăn nuôi tôm. Do vậy, quá trình nuôi và cho ăn, trong thức ăn thừa sẽ xuất hiện và tích tụ ngày càng nhiều Nitơ và Phốt pho trong nước là điều kiện để sinh ra tảo lam

Tác hại

– Tảo lam khi xuất hiện ở mật độ cao sẽ tạo thành lớp màng dày trên mặt nước, nhớt và cản trở sự hấp thụ oxy của tôm.

– Tảo lam trong ao tôm có thể tiết ra chất độc gây nhiều bệnh trên tôm như: Gan, tụy, phân trắng. Ngoài ra, tảo lam gây ra mùi hôi cho nước ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm.

– Tính độc của tảo lam dạng hạt và dạng sợi đều như nhau, nhưng dạng sợi thường gây hại nhiều hơn do vướng vào mang tôm và tôm cũng thường ăn phải nhưng không tiêu hóa được.